De kevertjesklas

het huis van Lou

Hiep hiep hoera voor Aline, Martha en Nane

De laatste schoolweek


Voor we de vakantie instapten, hielden we grote schoonmaak in de klas en daar mocht bellen blazen niet ontbreken.Alle tekeningen werden van de muur gehaald en de juffen zorgden nog voor een groot poppenspel.Voor de finale voetbalmatch tussen de leerkrachten en de zesdejaars oefenden we een dansje en gingen we supporteren naar de lagere school.
Nog een prettige vakantie en tot in september !

Jarigen in de vakantie