Terug naar de riddertijd

In het Essenhofje moeten de jongvrouwen geen schrik hebben. Onze dappere ridders zorgen voor de nodige bescherming. Ook hebben we jonkvrouwen die hun mannetje kunnen staan.

bdr

bdr

bty

bty

bty

bty

bdr

bdr

bdr

bdr

bty

bty

bty

bty

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bdr

bdr

bdr

bdr

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bty

bty

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bdr

bdr

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bdr

bdr

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bdr

bdr

bty

bty

bty

bty

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bdr

bdr

bmd

bmd

bty

bty

bty

bty

bdr

bdr

bty

bty

bdr

bdr

bdr

bdr

 

Denk lokaal, eet lokaal!

Naar aanleiding van de klimaatactie ‘denk lokaal, eet lokaal’ brachten de kinderen een bezoek aan de boomgaard in Leeuwergem.

Lezen is leuk!!

Wekelijks lezen de kinderen van het 1ste leerjaar samen met de kinderen van het 4de leerjaar. De grote zijn dan eventjes juf/meester.

Bezoek aan het Vogelopvangcentrum van G’bergen

In februari werkten wij rond ‘Vogels in de winter’. We leerden heel wat over vogels van bij ons maar ook over roofvogels. In het vogelopvangcentrum kregen we de kans om kennis te maken met soorten uilen en andere roofvogels. Maar niet alleen vogels worden opgevangen ook heel wat andere dieren worden daar opgevangen en verzorgd.

 

Voel je wel met UDL

Zodat elk kind zich goed voelt in de klas en kan presteren naar zijn/haar talenten, passen we UDL toe. Kinderen krijgen oefeningen op hun niveau. Het hoeft niet altijd een blaadje zijn. Men kan ook in spelvorm heel wat bereiken.