De Vlinderklas

Welkom in dozenland!

Alle kleuters, juffen en meester kwamen in pyjama naar school op de nationale pyjamadag!

De borstels van Jules

Dikke truiendag – officiële opening moestuintje

Joepie, het is carnaval!

Een muzikale week in de vlinderklas