De Berenklas

Winnaar van de orchidee op ons geslaagd eetfestijn. Proficiat! De orchidee is geschonken door bloemen Goessens!

Op bezoek naar de burcht

Welkom in de berenklas

Infoavond donderdag 29 augustus 2019

School- & studietoelagen

school- en studietoelagen

Verlofdagen schooljaar 2019 – 2020

verlofdagen