Afsluitmoment De Kanteling.

Infoavond donderdag 29 augustus 2019

School- & studietoelagen

school- en studietoelagen

Verlofdagen schooljaar 2019 – 2020

verlofdagen

Sportdag!

De Slimme Sloebers beleven sneeuwpret.

Schoolreis

De Kanteling deel 2

Woensdag 15 mei pedagogische studiedag