We houden onze buurt netjes! – afval rapen in de schoolomgeving

Konijnen, kippen, ara’s, vissen, schapen,… We hebben dit allemaal gezien!

Infoavond donderdag 29 augustus 2019

School- & studietoelagen

school- en studietoelagen

Verlofdagen schooljaar 2019 – 2020

verlofdagen

Woensdag 15 mei pedagogische studiedag