De Pientere Paljassen snuiven een beetje cultuur op.